Har i styr på jeres beredskab?

Hvad er en beredskabsplan?

Når uheldet er ude, kan menneskers handlemønstre være meget afgørende for, hvordan udfaldet bliver på situationen. I værste fald kan det være afgørende for forskellen på liv og død.

Det er en god ide at få opdateret sin eksisterende beredskabsplan og få udarbejdet en handleplan, så alle medarbejdere, chefer og samarbejdspartnere ved, hvordan de skal reagere i en nødsituation og i den kritiske periode efter en sådan. Samtidig vil det også optimere den fortsatte udvikling af beredskabsplanen og sætte fokus på, hvordan den videre drift håndteres efter en nødsituation.

Det kan derfor være en rigtig god ide at forberede og samle gennemarbejdede handleplaner for, hvordan man som medarbejder, chef eller samarbejdspartner skal reagere i en nødsituationen eller i den kritiske periode efter en nødsituationen, hvor alle interessenter er meget interesserede i, hvordan den videre drift håndteres efter nødsituationen.

En beredskabsplan kan f.eks. indeholde:

  • Personer i virksomheden, der har godkendte psykiske/fysiske førstehjælps- og brandkurser
  • Afholdte evakueringsøvelser i virksomheden
  • Evakueringsplaner samt cases for genetablering efter ulykke
  • Brandmateriel og førstehjælpsudstyr
  • Kontrolsystemer – eksterne og interne
  • Instrukser for brand, førstehjælp og for kemiske uheld
  • Instrukser for håndtering af forskellige typer trusler
  • Skabeloner for håndtering af arbejdsskader, fravær og varmt arbejde
  • Plan for genetablering af drift – produktion, administration og IT
  • Håndtering af kommunikation med presse og samarbejdspartnere