Sådan får I en beredskabsplan

I har formodentlig allerede et planlagt beredskab, som I gør brug af i dag. Men I ved sikkert også, at der er mulighed for at sikre jeres skole/virksomhed endnu bedre, end det er tilfældet i dag.

Så når der sker en ulykke, opstår brand, sker hændelser med vold, bombetrusler eller andre uventede ting, så ved alle på skolen eller i virksomheden, hvordan de skal agerer for at opnå mindst mulig skade på mennesker, dyr og værdier.

Få et uforpligtende møde.
Kontakt os for et uforpligtende møde. Så kommer vores beredskabskonsulent forbi og præsenterer vores løsning, der både fungerer i papirform, på computer, på tablet samt på mobiltelefoner. Vil I have konkrete input til jeres nuværende beredskab, er det en fordel, hvis I fremsender jeres eksisterende beredskabsplan. Vi noterer her også de ønsker, som I måtte have til den nye beredskabsplan.

Vi kommer herefter med et uforpligtende tilbud , hvor I har mulighed for at vælge de forskellige ydelser til og fra, samt afgøre, om vores løsning overhovedet har jeres interesse. Har det ikke det, er i som minimum blevet klogere på det eksisterende beredskab, som I allerede har.

Sådan bygger vi jeres beredskabsplan.
Vælger I at takke ja til tilbuddet, opsamler vi alle de fornødne informationer hos jer og opsætter beredskabsplanen efter nøjagtigt de ønsker og ydelser, som I har takket ja til. I får herefter mulighed for at gennemgå jeres beredskab og godkende den, når den er korrekt.

Husk, at en del af aftalen er tilrettelser og vedligeholdelse af beredskabsplanen uden yderligere omkostninger. Det er derfor ikke nødvendigt, at planen er 100% komplet ved godkendelse – tænk i stedet beredskabsplanen som et levende dokument, der aldrig bliver helt færdigt.

Vi sørger for, at jeres beredskabsplan bliver implementeret.
Når beredskabsplanen er godkendt går vi i gang med at forberede uddannelsesmateriale, så alle medarbejdere kan blive præsenteret for og testet i beredskabsplanen, så vi er sikre på, at alle kan agere ud fra dens retningslinjer, når det er nødvendigt.

På denne måde sikres det, at beredskabsplanen er implementeret og vi fremsender samlet dokumentation til sikkerhedslederen. Resultaterne bliver desuden indskrevet i beredskabsplanen.

Vi sikrer, at jeres plan bliver vedligeholdt løbende.
Herefter kommer vi mindst én gang om året på besøg for at sikre, at beredskabsplanen og alt indhold er opdateret og i overensstemmelse med jeres daglige virkelighed.

Når der kommer nye medarbejdere bliver disse ligeledes uddannet i planen umiddelbart efter deres ansættelse. Alle rettelser til planen foretages umiddelbart efter, at I har sendt dem til os. På den måde spare I tid og beredskabsplanen laver arbejdet for jer.

I kan kontakte Beredskabsplanen på:

sp@beredskabsplanen.dk
Telefon 2243 8112